Beskrivelse af driftsbudget

Indtægter og udgifter i din virksomhed

Driftsbudgettet viser de indtægter og udgifter, du forventer for din virksomhed, når den er startet. Normalt laver man driftsbudgettet for et år ad gangen for at kunne vurdere driften over en længere periode end f.eks. en måned

Hold styr på din økonomi

Den vigtigste grund til at lave et driftsbudget er, at det giver dig mulighed for at vurdere, om du kan tjene tilstrækkeligt med penge til, at du kan overleve som privatperson. Budgettet giver også mulighed for at sammenligne tallene med dit regnskab, som jo er en afspejling af virkeligheden. Følges de ad, eller går det dårligere eller bedre?

Et driftsbudget er opdelt i følgende hovedelementer: 

  • Salg/omsætning (excl. moms) 
  • Vareforbrug/direkte omkostninger
  • Bruttofortjeneste/dækningsbidrag
  • Faste omkostninger 
  • Renter 
  • Afskrivninger 
  • Overskud (din løn) 

Forklaring på driftsbudgettets hovedelementer:

Download forretningsplan for videre arbejde

Find skabeloner til budgetter og forretningsplan.

Du kan have en million ideer, men de er alle værdiløse, hvis du ikke får dem ført ud i livet.
Lauren Amarante
medstifter af World Entrepreneurship Day