Fejl i bogføringen

Om efterpostering og ompostering

Hvis du har lavet en fejl i bogføringen, skal du rette den med det samme. Rettelser kaldes også efterposteringer eller omposteringer.

Visse typer af posteringer, som man normalt ikke laver i forbindelse med den daglige bogføring, men derimod med faste periodiske mellemrum (f.eks. i forbindelse med årsafslutning), kaldes ligeledes efterposteringer.

Efterposteringer skal have bilagsnummer

Efterposteringer skal som alle andre posteringer have et bilagsnummer.

Derudover bør der som udgangspunkt være et tilhørende papirbilag som forklaring til rettelsesposteringen. Men i mange tilfælde vil den tekst, man skriver i bogføringen, være tilstrækkelig som forklaring, og papirbilag kan udelades.

Eksempel på ompostering

  • Problem
    Du har to kunder, der begge hedder Jens Jensen. Den ene hedder Jens A. Jensen, den anden Jens B. Jensen. Du er kommet til at bogføre (kreditere) en indbetaling fra Jens A. Jensen på Jens B. Jensens konto. Du skal nu rette fejlen.

  • Løsning
    Du retter fejlen ved at debitere (modpostering, der ophæver fejlen) indbetalingen på Jens B. Jensens konto og kreditere indbetalingen på Jens A. Jensens konto.

Indbetalingen er oprindeligt debiteret banken. Du behøver ikke at rette noget på bankkontoen, da denne del af den oprindelige postering (debiteringen) i sig selv var korrekt.

Denne rettelse behøver ikke noget papirbilag. Det er tilstrækkeligt i teksten i rettelsesposteringen at henvise til den oprindelige postering.

Om bilagsnummeret kommer fra den samme nummerserie som den oprindelige postering, eller om du foretrækker at lave rettelser og andre efterposteringer i en særskilt nummerserie, er helt op til dig som bogholder. Der skal blot være et system, der er til at finde ud af.

Rettelser på oprindelig dato

Rettelser bogføres på samme dato som den postering, der rettes. Af og til ser man, at rettelser bogføres pr. en senere dato, men det er en uskik og giver anledning til fejl eller i bedste fald forvirring.

Konsekvente fejl i bogføringen er bedst

En gylden regel er, at hvis du laver fejl, skal du gøre det konsekvent! Med andre ord: Hvis du er i tvivl om, hvordan du håndterer en bestemt type postering, skal du gøre det på samme måde hver gang.

Hvis en bestemt type posteringer konsekvent er ført på den forkerte konto, er det som regel let for f.eks. revisor at rette fejlen efterfølgende.

Hvis den samme type posteringer derimod i nogle tilfælde er ført på én måde, i andre tilfælde på en anden (måske den rigtige måde), kan det være meget mere tidkrævende at rette fejlene.

Eksempel på konsekvent fejl i bogføringen

Du har ved en fejl trukket moms af køb af frimærker. Er dette gjort helt konsekvent, kan man rette fejlen ved én enkelt postering, der dækker hele årets køb af porto.

Er fejlen derimod kun opstået hver anden gang, der er købt frimærker, skal man efterfølgende gennemgå alle posteringer på denne konto for at rette fejlen korrekt.

Det, der tager tid for f.eks. en revisor, er ikke kun at rette fejl, men nok så meget at finde fejlene i bogføringen – og revisor arbejder på timeløn.

Og hvis bogføringen ikke er ført konsekvent på samme måde i løbet af året, er revisor nødt til at gå meget mere i detaljer i bogføringen, når fejlene skal findes. Derfor ovenstående gyldne regel.

EF-RB-1199418350
Ham der kun tænker på at fange mus, vil aldrig fange en løve.
Ukendt klog kvinde