Regnskab, bogføring og økonomi

Husk bogføring

Når du bogfører, registrer du virksomhedens bilag i et bogføringssystem, som så kan lave dit regnskab. I gamle dage registrerede man en virksomheds transaktioner i en stor bog – deraf navnet bogføring. I dag bruger man ofte et regnskabsprogram, der ligger på ens computer, eller man køber adgang til et online regnskabsprogram. Mange har slet ikke et regnskabsprogram, men sender sine transaktioner i form af bilag og fakturaer til sin revisor eller sit bogføringsfirma.

Hvad er bogføring?

Bogføring består i, at man skriver transaktionerne – enkeltvis eller som sumtal – f.eks. daglige summer fra et kasseapparat – ind i et bogføringssystem.

Bogførings-/regnskabssystemet – hvad skal du bruge?

Bogføringssystemet kan teoretisk godt være et manuelt system, men vil i dag i praksis dog altid være et computerprogram. I meget simple tilfælde kan et snedigt indrettet regneark være tilstrækkeligt, hvis man vel at mærke ved, hvordan man gør. Normalt vil bogføringssystemet dog altid være et bogføringsprogram specielt udviklet til formålet. 

Praktisk bogføring

Hvordan bogføringen  teknisk set foregår, bliver det for avanceret at gå i detaljer med her. Her vil vi i stedet henvise til vejledninger omkring de enkelte bogføringsprogrammer. Men fælles for dem alle er, at når transaktionerne er tastet ind i programmet, kan man udtrække forskellige vigtige oplysninger om virksomheden. 

Eksempler på praktisk bogføring:

  • Har kunder, der har købt på kredit, betalt deres regninger?
  • Hvor meget skal der afregnes i moms?
  • Hvad har virksomheden solgt dette år til dato? Sammenhold det med dit budget!
  • Hvad har virksomheden haft af omkostninger?
  • Disse og en lang række andre spørgsmål kan bogføringsprogrammet hjælpe med at finde svar på. 

5 trin til brugbar information

Herunder ser du de 5 trin, der fører til brugbare økonomiske informationer. Bogføring af virksomhedens transaktioner er også fundamentet for det brugbare regnskab.

  1. Transaktioner
  2. Daglige registreringer af transaktioner
  3. Bogføring af registrerede transaktioner
  4. Trække rapporter ud af bogføring / EDB program
  5. Brug af rapporter til økonomisk styrring

Økonomistyring starter med god forståelse af regnskabsførelse.

 

 

Gode input giver godt output – sløset input giver ubrugeligt output

Man skal dog huske på, at oplysninger trukket ud af bogføringen er nøjagtigt så præcist rigtige som de oplysninger, der er kommet ind i systemet.

Ønsker du ikke selv at bogføre, kan du hyre en revisor eller et bogføringsfirma til det. Det er ofte pengene værd.

EF-O-1259932937
Når et paradime oplever for mange løse ender, er det tiden, at iværksættere slår til.
Søren Hougaard,
fra Iværksætterheld